Гробищен парк, с. Кънчево

През 2013 г. са  изградени огради на гробищни паркове в  с. Кънчево