Здравна служба, с.Ясеново

През 2012г. е извършен ремонт на здравната служба в с. Ясеново