Кметство, с. Ясеново

През 2013г.  е направен основен ремонт покрив на сградата на кметство с. Ясеново