Музикални празници „Академик Петко Стайнов”

Едно от важните културни събития с местен и национален характер в община Казанлък са Музикалните празници "Петко Стайнов", които водят началото си от 1994 г. Те възникват по инициатива на голямата българска хорова диригентка Петя Павлович. След създаването на Дом "Петко Стайнов" в родния град на композитора от Фондация "Петко Груев Стайнов" през 2002 г., Музикалните празници се провеждат ежегодно в началото на  месец декември и се свързват с рождената дата на акад. Петко Груев Стайнов – 1 декември 1896 г.

През годините Музикалните празници в Казанлък станаха част от Националния културен календар на Министерството на културата на Република България.