Реконструкция и социализация на тракийското наследство

Община Казанлък работи 4-ри години активно за социализация и  реконструкция на основните могили в Долината на тракийските царе и свързването им в общ туристически маршрут

- по проект на Министерството на културата се реконструира защитната постройка и оформи паркинг на гробницата „Шушманец” на обща стойност 1 115 000лв.
- с 15 000лв. дарение на Мини Марица Изток беше реконструирана защитната постройка на могилата „Оструша”, оформи се пространството пред входа и се освети ефектно видимата част от находките;
- с 50 000лв. от Министерството на финансите беше проучена и консервирана със защитна постройка могилата край село Бузовград;
- С 300 000лв. от Министерството на финансите се изработва Общ устройствен план на цялата долина и на всички културни обекти в нея, с проектиране на нови защитни постройки на могилите „Хелвеция” и „Грифоните”.