Парк с. Розово

На 18.09.2015 г. бе открит новия парк в с.Розово. Паркът е реализиран по проект на ПУДОС и е на стойност 9 725 лева.