Парк в кв. „Васил Левски“

На 15-ти септември 2015 г. бе открит нов парк в квартал „Васил Левски”, бе открита и новата детска площадка пред блок № 1 в Западното.Стойността на мащабния проект надхвърля 140 хиляди лева и е реализиран със средства от Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2015 година. Положен е 4300 кв.м. асфалт, над 1000 кв.м. тротоарно пространство, много пейки, парково осветление, детски парк, 4 паркинга, 4 асфалтирани улици, нови шахти.