Спортна площадка в междублоковото пространство в района южно от ЛХМ „Чудомир“

На 30.07.2015 г. по инициатива на Община Казанлък на спортната площадка в междублоковото пространство  района южно от ЛХМ „Чудомир“ бе поставено ново баскетболно табло за децата. Въодушевени от подаръка, децата и младежите пожелаха сами да си очертаят баскетболното игрище, като Община Казанлък им осигури необходимата боя.