Парк гр. Шипка

На 18.8.2015 г. бе открита фитнес площадка, която се изгради по идея на Дамски клуб-Шипка и с подкрепата на Младежки общински съвет- Инициативата е осъществена с финансовата подкрепа на Община Казанлък и с доброволния труд на младите хора от Младежкия съвет и млади доброволци  от Шипка.  Площадката е изградена на центъра на град Шипка и ще предоставя възможност за спортуване на младите, като има поставени и пейки за отдих.