ул. „Шипченска епопея“, гр. Казанлък

Асфалтиране на ул.„Шипченска епопея" през 2013г.