ул. „Проф. Петко Стайнов“, гр. Казанлък

Преасфалтиране централната част от града около паркинга зад пощата – обхваща улиците „Цар Симеон Велики“, „Бенковски“, „Проф. Петко Стайнов“, „Генерал Гурко“ с прилежащ паркинг и „Христо Янъков“ с обща площ 3590 кв.м и на стойност 170 207,21 лв.