ул. „Съединение“, гр. Казанлък

Преасфалтиране на ул. „Съединение“ с дължина 450м