ул. „Александър С. Пушкин“, гр. Казанлък

Преасфалтиране ул. „ Александър С. Пушкин“ с площ 4200 кв.м и на стойност 115 681,26 лв.