ул. „Изгрев“, с. Дунавци

Асфалтиране на ул. „Изгрев“, с. Дунавци – 1900 кв.м на стойност 44 300,66 лв.