ул. „Дружба“, с. Копринка

Реконструкция ул. „Дружба“, с. Копринка – 1430 кв.м, на стойност 42084,47 лв.