ул. „Орлово гнездо“, с. Шейново

През 2013г. е извършено асфалтиране на ул. „Орлово гнездо“, с. Шейново – първи етап – 1600 кв.м, на стойност 43 238,32 лв. През 2014г. асфалтиране на ул. "Орлово гнездо", 585 кв.м, с. Шейново на стойност 14 618 лв. с ДДС.