Кръстовище в с. Кънчево

Асфалтиране кръстовище на три улици в с. Кънчево - 820 кв.м и ул. „Зора“, с. Кънчево - 1220 кв.м, на стойност 45 424,80 лв.