ул. „Жельо Манолов“, с. Овощник

Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа -кърпене на главната на Овощник – 1073 кв.м