ул. „Родопи“, с. Овощник

Асфалтиране на ул.„Родопи", с. Овощник" - 840 кв.м – 16 423,31 лв. с ДДС