ул. „Пролет“, с. Розово

Асфалтиране на ул. „Детелина“, с. Розово – 700 кв.м и ул. „Пролет“, с. Розово – 515 кв.м, на стойност 28 528,28 лв.