ул. „Средна гора“, с. Черганово

Асфалтиране ул. „Средна гора“, с. Черганово с площ 900 кв.м на стойност 27 845,88 лв