Паркинг кв. 174 - „Др. Баев“, гр. Казанлък

През 2012г. е асфалтиран паркинг 2000 кв.м. в кв. 174.