ДДЯ № 5 „Детелина”, гр. Казанлък

През отчетния период със средства от общинския бюджет бяха приложени мерки за енергийна ефективност с цялостен ремонт на ДДЯ № 5 „Детелина” на стойност 250 918,80 лв.