ЦДГ № 8 „Юрий Гагарин”, гр. Казанлък

През отчетния период със средства от общинския бюджет бяха приложени мерки за енергийна ефективност с цялостен ремонт на ЦДГ № 8 „Юрий Гагарин” на стойност 226 800 лв.През периода на мандата бяха предприети мерки и за подмяна на отоплителна инсталация и газифициране на градината.