ЦДГ № 9 „Слънчице”, гр. Казанлък

През отчетния период със средства от общинския бюджет бяха приложени мерки за енергийна ефективност с цялостен ремонт на ЦДГ № 9 „Слънчице” на стойност 267 383,05 лв.През периода на мандата бяха предприети мерки и за подмяна на отоплителна инсталация и газифициране на градината. През периода на мандата бяха предприети мерки за подмяна на отоплителна инсталация и газифициране на детското заведение.