ОДЗ № 15 „Звънче“, гр. Казанлък

През отчетния период със средства от общинския бюджет бяха приложени мерки за енергийна ефективност с ремонт в централната сграда на ОДЗ № 15 „Звънче“ на обща стойност 211 060 лв.  Изцяло готови и съгласувани са три инвестиционни проекта в работна фаза за: цялостна реконструкция, оборудване и облагородяване на дворното пространство на ЦДГ № 1 „Здравец“, ОДЗ № 11 „Слънце“ и филиалът на ОДЗ № 15 „Звънче“ на обща стойност 4 773 164,80 лв. За периода на настоящия мандат се извърши разкриване на яслена група към детската градина. Групата е с капацитет 24 деца, което дава възможност на майките да продължат спокойно своята трудова дейност.