ОДЗ №18 „Пчелица“, гр. Казанлък

Със средства от дарения се реконструира ОДЗ №18 „Пчелица“, с прилагане на мерки за енергийна ефективност и подмяна на горивната база, която беше амортизирана и детското заведение се отопляваше с климатици на ток. Стойността на цялостния ремонт е за над 200 000 лв. Със средства от бюджета на детското заведение е направен вътрешен ремонт и освежаване на всички помещения на обща стойност 23 198,40 лв. През периода на мандата бяха предприети мерки и за подмяна на отоплителна инсталация и газифициране на градината.