Младежки дом, гр. Казанлък

През 2014 г. бе изготвен и спечелен проект по ,,Красива България“ на стойност 189 460 лв., като 50 % е съфинансиран от общински бюджет и благодарение на успешното му изпълнение бе ремонтирана изцяло сградата на Младежки дом гр. Казанлък. Към настоящия момент Община Казанлък предоставя сградата за използване от млади хора и организации, развиващи младежките дейности и спорт в община Казанлък. Младежки дом гр. Казанлък е оборудван с необходимата техника и обзавеждане, благодарение на партньорство между Община Казанлък, СНЦ ,,Зелена светлина в България“ и белгийска младежка организация ,,Spirit of freedom”.Това даде възможност чрез сключване на съответните договори спортните клубове да използват обновените помещения за развитие на своята дейност.