Паркинг до входа на лесопарк „Тюлбето“, гр. Казанлък

През 2012г. е проектиран и изгражден паркинг до входа на лесопарк „Тюлбето".