МБАЛ „д-р Христо Стамболски“, гр. Казанлък

Подобряването на здравната инфраструктура беше основен приоритет за Община Казанлък. В това число повишаване качеството на предоставяните услуги, намаляване на разходите и създаване на по-добри условия за работа на всички служители в сферата. За стабилизирането на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, гр. Казанлък беше започната и проведена целенасочена политика. Една от първите стъпки още през м. декември 2011 г. бе безвъзмездното предоставяне на общински терен от 6 дка в управление и разпореждане на болничното заведение с цел при продажба средствата да погасят натрупаните през годините задължения и осигуряване на нормално функциониране. През следващите три години Община Казанлък спечели и успешно изпълни два проекта за общинската болница на обща стойност над 7 милиона лева. По първия проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на „МБАЛ д-р Христо Стамболски” – Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ бяха ремонтирани няколко изключително важни болнични отделения и беше доставена висококачествена съвременна медицинска апаратура. Стойността на ДБФП е 3 791 817,24 лв. Успешно бе реализиран и Проектът „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ – Казанлък”. Той се финансира от Национален доверителен екофонд, съгласно Договор за финансиране по националната схема за зелени инвестиции от 17 юли 2012 г. Договорът е на обща стойност 3 354 584,39 лв., от които 85% е размерът на безвъзмездното финансиране от НДЕФ и 15% е съфинансиране от бюджета на Община Казанлък.