ул. „Христо Ботев“, гр. Казанлък

Асфалтиране на ул. "Хр. Ботев" от паметника на Г. Кирков до ул. "Стара планина" 1300 кв.м на стойност 55 020 лв. с ДДС с уширяване на 3 общински паркинга и тротоари.