бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“, гр. Казанлък

Преасфалтиране на бул. 23 ПШП - трети етап на стойност 165 396 лв. с ДДС.