Тротоарно пространство - ул. „23 Пехотен шипченски полк“ пред пощата, гр. Казанлък

Изготвен  и изпълнен е проект за  рехабилитация и реконструкция на троторани простарнства на ул. „23 Пехотен шипченски полк" - пред пощата