Тротоарни настилки - ул. „Стара планина“ до ОУ „Георги Кирков“, гр. Казанлък

През 2014г. е извършено възстановяване на тротоарни настилки на ул. „Стара планина“, 590 кв.м