Парк ул. „Инж. Феликс Вожели“, гр. Казанлък

Изграждане на парк в междублоково пространство до ул. „Инж. Феликс Вожели“ с площ 1860 кв.м - 2013г.