ул. „Кайнарджа“, гр. Казанлък

Извършено е преасфалтиране на ул. „Кайнарджа", гр. Казанлък