ул. „Кремона“, гр. Казанлък

Асфалтиране на ул. "Кремона, кв. "Изток" с дължина 350 м – 81 998,64 лв. с ДДС.