Алея бул.“Княз Ал.Батенберг“ 111, гр. Казанлък

През 2012г. е направено отводняване и асфалтиране алея бул."Княз Ал.Батенберг" № 111, гр.Казанлък –1380 кв.м.