Парк за отдих - бул. „Княз Ал. Батенберг” блок 111, гр. Казанлък

През 2012г. е изграден парк за отдих зад блок 111 на бул. „Княз Ал. Батенберг” с детска площадка, съоръжения и озеленяване.