„Пътека през вековете“, с. Бузовград

„Пътека през вековете“, Бенефициент: Кметство Бузовград (2014г.) - 10 000 лв.;