ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ

През последните 4 години бяха цялостно реконструирани двата емблематични парка на града: „Розариум“ и „Тюлбе“ със средства от ОП „Регионално развитие“.
Всяка година от мандата се изграждаха паркови зони и междублокови пространства за отдих в двата основни квартала на града – „Изток“ и „Запад“ и в населените места.