УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Образованието е приоритет за община Казанлък в последните 4 години. Пример за това е грижата за училищните и предучилищните бази, които се реконструират цялостно с мерки за енергийна ефективност, осигуряването на достатъчно средства за функциониране на малките училища в населените места и реформа в управлението на предучилищното образование, така че не допускахме закриване на нито едно детско и учебно заведение.