АСФАЛТИРАНИ УЛИЦИ

За 4 години от мандата са асфалтирани 159 улици или 330 000 кв.м. положен асфалт. Обектите и средствата за изпълнение на асфалтиране са разпределени за града и населените места по равно. Улиците се асфалтират след промяна на водопроводната  подземна инфраструктура от ВиК.