СОЦИАЛНИ ОБЕКТИ

През последния мандат бяха разкрити нови социални услуги за деца и хора с увреждания, което спомага за подобряване на условията за живот на тези хора в нашия град.