Изпълнение на програмата за управление на Община Казанлък 2011 - 2015г.