Дневния център за възрастни хора с увреждания, гр. Казанлък

На 24 март 2014 г. официално бе открита материалната база на Дневния център за възрастни хора с увреждания. Центърът е резултат от съвместен проект на Община Казанлък и Фондация „Сийдър”, финансиран по Програмата за Хуманитарна помощ на Отдел за Военно сътрудничество към Посолството на САЩ в Република България. Проектът е на стойност 130 000 щатски долара, без съфинансиране. Центърът ще предоставя специализирани услуги на хора с увреждания на възраст от 18 до 35 години.Има капацитет 15 потребители и 7 души персонал.