Асфалтирана четвъртокласната пътна мрежа между гр. Крън и с. Х.Димитрово

Асфалтирана четвъртокласната пътна мрежа през 2012 г.: общо 11933,95 кв.м. между гр. Крън и с. Х.Димитрово – 440,00 кв.м.;