Дом за стари хора №3, гр. Казанлък

Със средства от Договор за разбирателство между Община Казанлък и „Ветроком“ ЕООД беше извършена реконструкция на покрива, подмяна на В и К инсталация и ремонт на санитарните възли в Дом за стари хора № 3 за 105 451 лв.