Претоварна станция за твърди битови отпадъци, гр. Казанлък

Община Казанлък е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Стара Загора, в което членуват 11-те общини от областта. Съгласно Договора за изграждане на Регионалната система за управление на отпадъците е изградена  Претоварна станция  за твърди битови отпадъци -Казанлък. Претоварната станция ще обслужва общините Павел Баня, Казанлък и Мъглиж.

Изграждането на "Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“ е с бенефициент: Община Стара Загора, с партньори общини - Казанлък, Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Твърдица и Чирпан.- Обща стойност на проекта – 49 416 859,85 лв., в т.ч. 5 277 734,92 лв. за Община Казанлък.