ДОМ за възрастни хора №1, гр. Казанлък

Със средства от Договор за разбирателство между Община Казанлък и „Ветроком“ ЕООД е извършен основен ремонт на перални помещения и закупуване на ново оборудване за Дом за стари хора № 1 на стойност 39 840 лв.